Partners :

Welkom op de start pagina van Stichting Unmanned Valley Valkenburg.

Stichting Unmanned Valley Valkenburg is opgericht in 2018 door gemeente Katwijk en TU Delft. De stichting heeft als doel het opzetten, ontwikkelen en beheren van een fieldlab op het gebied van onbemande systemen en sensoren. Denk hierbij aan drones maar ook aan vele andere IoT toepassingen (IoT = Internet of Things).


Naast het opzetten van de benodigde infrastructuur en campus faciliteiten wordt tevens geïnvesteerd in innovatie, kennisdeling en valorisatie. 

Middels design sprints en proof of concept meetings worden nieuwe projecten opgestart mede in werkvelden waar onbemande systemen, sensoren en nieuwe communicatie technieken nog niet of beperkt worden toegepast. Kernelement is het bijeenbrengen van partijen en samen met kennispartners creëren van nieuwe toepassingen.


In de komende maanden zal deze site verder worden uitgebreid met informatie over de voortgang van UVV en de verschillende projecten en kennisevenementen. 

Unmannend Valley heeft vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling, Kansen voor de West 2 een subsidie (co-financiering) ontvangen van 3,1 miljoen euro. 


Fieldlab drones IOT Internet of things startup start-up scale-ups ESA BIC en YES!Delft.  

drone iot Valkenburg fieldlab unmanned valley


Stichting
Unmanned Valley Valkenburg