Stichting Unmanned Valley Valkenburg is opgericht in 2018 door gemeente Katwijk en TU Delft. De stichting heeft als doel het opzetten, ontwikkelen en beheren van een fieldlab op het gebied van onbemande systemen en sensoren. Denk hierbij aan drones maar ook aan vele andere IoT toepassingen
(IoT = Internet of Things).


Naast het opzetten van de benodigde infrastructuur en campus faciliteiten wordt tevens geïnvesteerd in innovatie, kennisdeling en valorisatie. 

Middels design sprints en proof of concept meetings worden nieuwe projecten opgestart mede in werkvelden waar onbemande systemen, sensoren en nieuwe communicatie technieken nog niet of beperkt worden toegepast. Kernelement is het bijeenbrengen van partijen en samen met kennispartners creëren van nieuwe toepassingen.


In de komende maanden zal deze site verder worden uitgebreid met informatie over de voortgang van UVV en de verschillende projecten en kennisevenementen. 

Unmannend Valley heeft vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Kansen voor de West 2 een subsidie (co-financiering) ontvangen van 3,1 miljoen euro. 


Fieldlab drones IOT Internet of things startup start-up scale-ups ESA BIC en YES!Delft.  

Achtergrond UVV
Logo NLR

Partners :

Logo UVV
Logo Mavlab
Logo katwijk
Logo theaterhangaar

drone iot Valkenburg fieldlab unmanned valley


Logo TUDelft

Welkom op de start pagina van Stichting Unmanned Valley Valkenburg.

Dit project, proeftuin Unmanned Valley Valkenburg, wordt geleid door de stichting Unmanned Valley. In de stichting participeert zowel de TU Delft als de gemeente Katwijk. TU Delft opereert als penvoerder van een gebalanceerd consortium bestaande uit MKB-bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar en diverse providers van drone voorzieningen. Alle consortiumpartijen dragen direct bij aan de ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg als nieuwe testlocatie voor UAV’s en co-financieren het project. De locatie Valkenburg wordt door velen gezien als een unieke locatie voor unmanned systemen in de Randstad. Het fieldlab biedt exact waar de industrie behoefte aan heeft: voldoende ruimte voor testen, mogelijkheid om langere afstanden te testen boven de Noordzee (inspelend op aanpassing landelijke regelgeving, verwacht in 2018), benodigde infrastructuur voor vestiging, een programma voor het stimuleren van startups, dichtbij aantrekkelijke steden voor vestiging van werknemers en misschien wel het belangrijkste: unieke nabijheid van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die deze industrie definiëren. Daarnaast ligt Valkenburg slechts 30 minuten van Schiphol en gezien het internationale karakter van deze industrie dus ideaal voor bedrijven die zich hier willen vestigen of klanten die de technologie in actie willen zien.

 

Valkenburg is dé kans om als Nederland te profiteren van deze nieuwe opkomende mega industrie. Deze kans kunnen we nu grijpen, voordat we de kennis en bedrijven verliezen aan het buitenland. Valkenburg kan dé locatie in Europa worden waar de industrie zich wil vestigen. In dit project wordt gestart met de ontwikkeling van fieldlab Unmanned Valley Valkenburg. In onze visie bestaat de ontwikkeling van een fieldlab uit het geheel van de investeringen in infrastructuur, het creëren van een startup community en een kennisontwikkelingsprogramma, ontwikkeling en uitvoering van (R&D) projecten en overall programmamanagement.  Deze fieldlab aanvraag bestaat uit vier werkpakketten waar deze onderdelen zijn opgenomen: Infrastructuur, kennisontwikkeling, Projectenfabriek en programmamanagement. Schematisch is dit weergegeven in onderstaande figuur.

 Type hier je alinea.

Logo Robovalley

Dit project, proeftuin Unmanned Valley Valkenburg, wordt geleid door de stichting Unmanned Valley. In de stichting participeert zowel de TU Delft als de gemeente Katwijk. TU Delft opereert als penvoerder van een gebalanceerd consortium bestaande uit MKB-bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar en diverse providers van drone voorzieningen. Alle consortiumpartijen dragen direct bij aan de ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg als nieuwe testlocatie voor UAV’s en co-financieren het project. De locatie Valkenburg wordt door velen gezien als een unieke locatie voor unmanned systemen in de Randstad. Het fieldlab biedt exact waar de industrie behoefte aan heeft: voldoende ruimte voor testen, mogelijkheid om langere afstanden te testen boven de Noordzee (inspelend op aanpassing landelijke regelgeving, verwacht in 2018), benodigde infrastructuur voor vestiging, een programma voor het stimuleren van startups, dichtbij aantrekkelijke steden voor vestiging van werknemers en misschien wel het belangrijkste: unieke nabijheid van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die deze industrie definiëren. Daarnaast ligt Valkenburg slechts 30 minuten van Schiphol en gezien het internationale karakter van deze industrie dus ideaal voor bedrijven die zich hier willen vestigen of klanten die de technologie in actie willen zien.

 

Valkenburg is dé kans om als Nederland te profiteren van deze nieuwe opkomende mega industrie. Deze kans kunnen we nu grijpen, voordat we de kennis en bedrijven verliezen aan het buitenland. Valkenburg kan dé locatie in Europa worden waar de industrie zich wil vestigen. In dit project wordt gestart met de ontwikkeling van fieldlab Unmanned Valley Valkenburg. In onze visie bestaat de ontwikkeling van een fieldlab uit het geheel van de investeringen in infrastructuur, het creëren van een startup community en een kennisontwikkelingsprogramma, ontwikkeling en uitvoering van (R&D) projecten en overall programmamanagement.  Deze fieldlab aanvraag bestaat uit vier werkpakketten waar deze onderdelen zijn opgenomen: Infrastructuur, kennisontwikkeling, Projectenfabriek en programmamanagement. Schematisch is dit weergegeven in onderstaande figuur.

 Type hier je alinea.

banner USA UK